MBO
5 tot 10 jaar 10 tot 20 jaar
40 uur
Wil je graag onderdeel uitmaken van een jong enthousiast team en krijg je energie van het voorbereiden en uitvoeren van technische werkzaamheden op hydraulisch, pneumatisch en mechanisch gebied? Bel 06-51411495

Monteur (W) Technische Dienst

Reageer nu!

Wie zijn wij?

EKON B.V. (ca. 50 medewerkers) is een producent van kunststofproducten (polyethyleen en polypropyleen). Een grote variëteit aan producten, w.o. platen, banden, folies en sheets, wordt geproduceerd voor o.a. de agrarische sector (stalinrichting), de bouw (o.a. als beschermingsproduct voor ondergrondse kabels, leidingen en buizen), de automobielindustrie en transportsector. Deze producten komen tot stand d.m.v. vlakextrusie en co-extrusie. De producten worden inline op maat gemaakt en vervolgens opgewikkeld of gestapeld. Daarnaast vinden enkele offline nabewerkingen plaats, zoals snijden, boren en rillen. Tevens wordt gebruik gemaakt van een stapelautomaat en maalmachine (hergebruik productieafval).

Waarom Ekon?

Wij hebben het ‘wij’ gevoel hoog in het vaandel staan en er is dus ook weinig afstand tussen management en werkvloer. Iedereen doet er toe! Onze waarden en normen omvatten o.a. belangrijke items als veiligheid, arbo en milieu en dat wordt door onze medewerkers erg gewaardeerd. We houden van open, eerlijke communicatie en flexibiliteit o.a. op het gebied van verlof en vakanties. Ook leren en groeien wordt binnen EKON mogelijk gemaakt.

Wie zoeken wij:

Voorbereiden en coördineren van technische werkzaamheden (onderhoud, reparaties, wijzigingen en uitbreidingen) binnen het bedrijf, zodanig dat werkzaamheden op een efficiënte wijze worden uitgevoerd. Hiertoe in hoofdzaak:
 • vaststellen van benodigde mankracht, materialen en hulpmiddele
 • zo nodig bestellen van materialen en inhuren van mankracht i.o.m Productie Manager
 • plannen van werkzaamheden i.o.m. productieleiding
 • treffen van (veiligheids-)maatregelen rond machines, zorgen voor aanwezigheid van materialen, tekeningen en documentatie
 • mede opstellen van onderhoud- en smeerschema’s
 • geven van vaktechnische aanwijzingen/instructies aan monteurs van derden en toezien op een correcte opdrachtuitvoering en in acht name van veiligheidsvoorschriften.
Uitvoeren van periodiek onderhoud, zodanig dat de technische condities tijdig worden onderkend en correctieve acties ondernomen kunnen worden. Hiertoe in hoofdzaak:
 • beoordelen van de staat van onderhoud a.d.h.v. controlelijsten en eigen inzicht en noteren van bevindingen
 • herstellen van (dreigende) mankementen voor zover dit direct mogelijk is
 • rapporteren van bevindingen aan Productie Manager met vermelding van aard en ernst
 • uitvoeren van correctief onderhoud voortvloeiend uit inspecties.
Verhelpen van storingen in apparatuur/installaties, a.d.h.v. ontvangen meldingen, onderzoeken en adviseren over het oplossen van gecompliceerde storingen, zodanig dat (productie) werkzaamheden uit het oogpunt van techniek en veiligheid kunnen worden hervat en stagnatie tot een minimum beperkt blijft. Hiertoe in hoofdzaak:
 • lokaliseren van storingen i.c. storingsoorzaken
 • beoordelen van aard en omvang en vaststellen of direct repareren noodzakelijk c.q. mogelijk is
 • uitvoeren van “noodreparaties” i.o.m. productieleiding
 • uitvoeren van meer omvangrijke reparaties o.b.v. zelf voorbereide opdrachten.
Uitvoeren van modificatie- en revisiewerkzaamheden o.b.v. werkopdrachten. Doen van voorstellen aan Productie Manager ter verbetering van technische situaties.
Meewerken bij door leveranciers uit te voeren nieuwbouwwerkzaamheden en in bedrijf stellen/uittesten van nieuwe apparatuur, teneinde o.m. vertrouwd te raken met de (onderhouds-) technische aspecten van nieuwe apparatuur.
Beheren van de voorraden technische goederen/materialen, zodanig dat er geen tekorten ontstaan en de voorraadkosten beperkt worden. Hiertoe in hoofdzaak:
 • mede vaststellen en bewaken van de voorraadniveaus en afroepen van goederen/materialen bij bekende leveranciers
 • opvragen en vergelijken van offertes voor onderdelen en i.o.m. chef plaatsen van bestellingen
 • doen van voorstellen m.b.t. het in voorraad nemen van nieuwe artikelen en het afbouwen/opvoeren van voorraden van bestaande artikelen.
Adviseren van Productie Manager m.b.t. nieuw aan te schaffen apparatuur v.w.b. onderhoud technische aspecten, werkomstandigheden en veiligheid. Zorgdragen voor het technisch veilig zijn van de gehele locatie. Toepassen van uit de werkopdrachten voortvloeiende technieken en bewerkingen, zoals Ias-, bank- en plaatwerk. Opstellen van technische rapportages.

Sociale interactie
Overleggen met Collega TD monteurs, Productie Manager en productieleiding over de uitvoering van technische werkzaamheden en eventuele bijzonderheden. Geven van vaktechnische aanwijzingen en informeren van productiepersoneel en monteurs van derden. Doen van voorstellen m.b.t. verbeteringen, investeringen e.d. Opvragen van offertes en plaatsen van bestellingen bij leveranciers.

Wat breng je mee?

MBO technische opleiding of door werkervaring verkregen MBO-niveau.
Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie.
Je bent proactief en communicatief.
Je bent oplossingsgericht en gaat resultaatgericht te werk.
Je hebt en/of waardeert humor op de werkvloer.

Wat bieden wij jou?

Als Monteur Technische Dienst krijg je veel vrijheid en verantwoordelijkheid in het plannen van je werkzaamheden. Je hebt echt een baan met impact en jij kunt het verschil maken. Je gaat werken binnen een enthousiast en kundig team, waar pragmatisch gewerkt wordt en waar goede communicatie hoog in het vaandel staat.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Dagdienst.
 • 40 verlofdagen
 • Collectieve pensioen-/arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Collectieve ziektekostenverzekering
 • Bedrijfsfitness
 • Mogelijkheid om (vak) opleidingen te volgen.

Locatie

Born

Monteur (W) Technische Dienst

Meer weten over deze vacature?

Rianne is de spin in het web bij PS. Met haar grote ervaring, zowel vakinhoudelijk als op management gebied is zij zowel voor klanten als medewerkers een ideaal aanspreekpunt en sparringspartner.
Rianne Sanders
 |  Disclaimer